Ana sayfa
Kullanıcı Adı: Şifre:    Üye Ol   |   Şifremi Unuttum
Müzisyenler Odası
Ressamlar Odası
Fotoğrafçılar Odası
Yönetmenler Odası
 Hizmet Sözleşmesi
AkliminOdalari.Net Hizmet Sözleşmesi

1. Tanımlar

Bu sözleşmede;

1. akliminodalari.net, akliminodalari.net domaini ve veritabanları dahil olmak üzere akliminodalari.net domaini altında yapılabilecek her türlü faaliyeti ve bir bütün olarak akliminodalari.net’ in sahip olduğu tüm hakları,
2. Yönetim akliminodalari.net üzerinde hak ve yetki sahibi olan ilgili kişileri,
3. Ziyaretçiler herhangi bir yolla akliminodalari.net'e bağlanan herhangi bir kişiyi,
4. Üyeler akliminodalari.net'e herhangi bir yolla üye olmuş herhangi bir kişiyi,
5. İçerik yazılı, görsel, vb şekillerde siteden verilebilecek bağlantılar dahil olmak üzere yayınlanan her türlü içeriği belirtir.

2. Kurallar

Aşağıda yazılı olan kurallar akliminodalari.net bünyesinde ve tüm parçalarında bir bütün olarak geçerli olan kurallardır. Her bir ziyaretçi ve üye bu kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.
Aşağıda yazılı olan kurallar, akliminodalari.net’ in ön onayına gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayınlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.
1. akliminodalari.net'te başta kopyalama hakkına konu olan ve FSEK'e tabii unsurlar olmak üzere T.C. veya uluslararası kanunlara, anlaşmalara, tüzüklere aykırı hiçbir içerik yayınlanamaz, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz.
2. Türk ahlak, örf ve adetleriyle internetin genel kabul görmüş teamüllerine aykırı içerik gönderilemez, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz.
3. akliminodalari.net’ in yayım dili Türkçe’ dir. Tüm üyeler akliminodalari.net’ e ekleyecekleri içeriklerde düzgün, açık ve anlaşılır Türkçe kullanmakla yükümlüdürler.
4. akliminodalari.net’ e gönderilen içeriklerde yapılmış olan alıntılarda, üyelerin ya da ziyaretçilerin, FSEK dahilinde olmak üzere mevzu bahis içeriğin yasal sahibinin izni alınmadan tamamen ya da kısmen alıntı yapmaları yasaktır. İzinle dahi yapılan alıntılarda alıntıya bağlantı verilmesi ve eğer bu mümkün değilse alıntının yapıldığı kaynak hakkında aydınlatıcı notlar düşülmesi mecburidir.
5. Hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez, vb nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek yasaktır.
6. Rahatsız edici nitelikte argo kelime kullanımı yasaktır.
7. Yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propaganda amacı taşıyan içerik göndermek yasaktır.
8. Aynı içeriğin tekrarı ya da birebir aynısı olan birden fazla içeriği müteakiben göndermek yasaktır.
9. Kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yoksayarak göndermek yasaktır.
10. Aynı kişiye ait olmak üzere birden fazla üyelik hesabı açmak yasaktır.
11. Üyelerin ve ziyaretçilerin birbirleri arasında yaptığı tartışmalarda aşırıya kaçmak, birbirilerinin kişisel haklarına müdahale etmek, birbirilerine delilsiz ve mesnetsiz olarak ağır ithamlarda bulunmak, ciddi hakaretler etmek yasaktır.
12. Gönderilen içeriğin muhteviyatıyla ilgilenmekten çok kişinin kişiliğine yönelik olarak yorumlar yapmak, gönderilen içeriği çarpıtmaya, sapıtmaya, farklı anlamlara çekmeye yönelik içerik göndermek; sosyal münasebet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak ve burada sayılmayan diğer sosyal münasebet kurallarına uymamak ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır.
13. Öldürücü, kesici, yaralayıcı, patlayıcı her türlü silah vb. aletler, uyuşturucu, bağımlılık yaratıcı her türlü maddeyle ilgili mesaj göndermek yasaktır.
14. akliminodalari.net ‘in bilgisi haricinde sitede dolaysız ya da dolaylı kâr amacı güden yazılı reklam yapılamaz.
15. akliminodalari.net ‘de ırk,dil ve din ayrımı yapan, faşist ya da bölücü hareketleri destekleyici unsurları barındıran, insan haklarını hiçe sayan söylemler yer alamaz.
16. Sayfa açılışını zorlaştırıcı, genel sayfa düzenini bozucu, yüksek boyutlu, göze rahatsızlık veren içerik kullanmak yasaktır.
17. Üye isimlerinde siyasi ve dini grupları temsil eden takma adlar kullanmak yasaktır.
18. İçeriğin tamamını büyük harf ile yazmak yasaktır.
19. Başlıklar içeriği ifade edecek şekilde seçilmesi gerekmektedir.
20. akliminodalari.net bünyesinde kesinlikle siyasi içerik yasaktır.
21. Herhangi bir kuruma karşı eyleme davet etmek, propaganda yapmak veya hakaret edici, küçük düşürücü ithamlarda bulunmak kesinlikle yasaktır.
22. akliminodalari.net içerisinde illegal oyun, film, mp3, warez, crack vermek, bu tür içeriklerin bulunduğu sitelere link vermek ve konu olarak açmak kesinlikle yasaktır.
23. Başka sitelere ziyaretçi veya üye toplamak için yazılan reklam mahiyetinde içerik yasaktır.

3. Uygulama

1. Bu sözleşmede sayılan kuralları yönetim bizzat uygular.
2. Yönetim bu kuralları uygularken gerekli gördüğü zamanlarda gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
3. Burada tek tek sayılmayan diğer kurallar yine yönetim tarafından icra edilir.
4. Yöneticiler burada sayılmayan kimi kuralları ilan suretiyle sözleşmeye ekleyebilirler.

4. Sorumluluk

1. akliminodalari.net, ziyaretçi ya da üyelerin herhangi bir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içerikten hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
2. akliminodalari.net ziyaretçi ya da üyelerin herhangibir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içeriğin doğruluğu, gerçekliği, geçerliliği, güvenilirliği konusunda hiçbir garanti vermez.
3. Tüm üyeler ve ziyaretçiler akliminodalari.net’ e eklediği içerikten bizzat sorumludurlar.
4. Kurallar sadece sitede geçerlidir. Online iletişim(msn,yahoo, vs..) yollarıyla kurulan irtibatlarda akliminodalari.net sorumluluk kabul etmez.
5. Üyeler ve ziyaretçiler gerekli bilgilendirmeler konusunda akliminodalari.net’ e karşı sorumludurlar.
6. akliminodalari.net desteklediği kampanyaları metin biçiminde üyelerine duyurduğu üzere bu metinler “tavsiye” niteliği taşıyıp, hukuki bir süreç sonunda doğabilecek kararlardan sorumlu tutulamaz.
7. Yönetim akliminodalari.net alan adına ait olan her bir faaliyet için ayrı ayrı ya da birlikte olmak üzere ziyaretçi ve üyelerin güvenliği bakımından bir takım bilgileri (Ip adresi, gönderen ip, çerezler, vb.. saklamakta ve gereği halinde sadece yetkili makamlara ibraz edeceğini beyan ve garanti eder.
8. Ziyaretçi ve üyeler akliminodalari.net'in barındırdığı içerikleri yönetiminin izin verdiği ölçülerde kullanma ve saklama hakkına sahiptir. Ancak akliminodalari.net'in üyelerin ya da ziyaretçilerin eklemiş olduğu içerikler haricinde her türlü görsel, yazılı ve benzeri diğer içeriği telif hakkı kapsamında olup, bu içeriklerden yararlanma yönetimin verdiği izin dahilinde olmakla birlikte kısmen ya da tamamen kopyalama, kısmen ya da tamamen ilan, yeniden düzenleme ve benzeri her türlü hakkını akliminodalari.net adına yönetim saklı tutar. Bahsedilen unsurların bahsedilen şekillerde kullanımı ancak ve ancak akliminodalari.net adına yönetimden alınan yazılı izine bağlıdır.

5. Kurallara Aykırılık

1. Yukarıda bahsedilen kurallara aykırılık halinde akliminodalari.net;
2. Ziyaretçi ya da üyenin IP adresinin ya da IP bloğunun akliminodalari.net'e erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ip ban);
3. Ziyaretçi ya da üyenin akliminodalari.net'e içerik eklemesinin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ban);
4. Üyenin akliminodalari.net'in üyelik gerektiren bölümlerine erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması;
5. Üyenin akliminodalari.net veritabanından tamamen silinmesi (üyeliğin iptali);
6. Özel olarak ya da akliminodalari.net içinde kamuya açık olarak uyarı;
7. Üyelik hesabının birden fazla olması halinde tüm üyeliklerin iptali, diğer üyeliklerin ana üyeliğe birleştirilmesi, vb;
8. Ve akliminodalari.net'in düzeninin bozmaya yönelik olan davranışın her türlü yasaklanması için gerekli her türlü yasal cezayı bizzat yönetim organı vasıtasıyla uygular.
9. Üyelerin yöneticileri kurallara aykırı hareket eden üyeler konusunda uyarmak gibi bir hakları mevcut olmasına rağmen ceza önerme gibi bir hakları yoktur. Verilecek disiplin cezaları tamamen yönetimin takdirine tabidir.
10. Yönetim yukarıda belirtilen yaptırımları uyguladıktan sonra ne üyeye ne de diğer üyelere açıklama yapmak ya da sebep göstermek zorunluluğunda değildir.
11. Uygulanan yaptırım sonucunda, üye veya diğer üyeler hiçbir şekilde sitenin herhangi bir bölümünde yaptırım ile ilgili yönetim ile tartışmaya yönelik herhangi bir içerik yayınlayamaz.

6. Üyelik

1. akliminodalari.net’ e üyelik ücretsizdir.
2. akliminodalari.net’ e ayırt etme gücüne sahip olmak koşulu ile, yukarıda ki kurallara uyması mümkün olan herkes üye olabilir.

7. Üyelik Hakları

1. Üyelere yukarıda bahsedilen kurallara aykırı olmamak koşuluyla; yöneticilerin insifiyatifi dahilinde;
a. Yazılı içerikler gönderme;
b. Belirlenmiş belli düzenlerde ve boyutlarda dosyalar gönderme;
c. Bağlantılar verme;
d. ve diğer
haklar tanınmıştır.
2. Bu haklar yönetimin insifiyatifi dahilinde kısmen artırabilir veya azaltılabilir veyahut da tamamen kısıtlanabilir.
3. Üyeler akliminodalari.net'e eklemiş oldukları içeriğin ikincil bir yayın hakkını süresiz olarak akliminodalari.net'e devretmiş sayılırlar. akliminodalari.net içerikleri istediği süre boyunca yayınlamaya, yeniden yayınlamaya, değiştirmeye veya da silme hakkına sahiptir. akliminodalari.net’ in içeriğin süresiz olarak ve aynı şeklinde yayınlanacağını taahhüt etmez.
4. Üyeler yukarıda belirtilen durumun aksine olarak ekledikleri içeriğin silinmesini talep hakkına sahip olmakla birlikte bu işlem ancak yönetimin takdirine göre uygulanır. Yönetim içeriğin silinip silinmeyeceğini bizzat takdir eder.

8. Üyelik Ücreti

1. akliminodalari.net'in sunmuş olduğu hizmet ücretsizdir. Bu bakımdan üyelerin ya da ziyaretçilerin bu hizmet sözleşmesi uyarınca ücret ödeme zorunlulukları yoktur.
2. Ancak kişiler akliminodalari.net'in sunmuş olduğu hizmet karşılığında iş bu hizmet sözleşmesi uyarınca kendi belirleyeceği miktarda ücret ödeyebilirler.
3. Üyelik kapsamında ya da diğer bir şekilde akliminodalari.net'e yapılacak her türlü ödeme hiçbir surette ne üyelik haklarında ve yükümlülüklerinde bir değişiklik yaratır, ne de akliminodalari.net bu sözleşmede belirtilen sorumluluğu dışında bir sorumluluk yüklenmesine yol açar.
4. Üyelerden ya da diğer kişilerden alınacak bu ücret bu sözleşmede belirtilen hükümler dışında ek bir alacak hakkı ya da talep hakkı doğurmaz.
5. Üyeler bu hizmet sözleşmesinin karşılığı olarak ödemiş oldukları bedelleri üyelikten çıkma halinde dahi talep edemez.
6. Yönetim'in kişilerden "bağış", "yardım", "donate" ve diğer bir terim yolu ile aldığı herhangi bir ücret iş bu hizmet sözleşmesi kapsamında olup, hizmet sözleşmesi karşılığı bedel olarak alınmaktadır.

9. Üyelikten Çıkma

1. Üyeler istedikleri zaman üyelikten çıkabilirler.
2. Çıkma işleminin başvurusu yöneticilere akliminodalari.net yazılımı içinden özel mesaj ile gerçekleşir. Başvuruyu teyit eden yönetici üyeyi "İptal" statüsüne alır. Bu statüden sonra üyelikten çıkan üye hesabına hiçbir şekilde giremez. Hesabına ait özellikler kendisinin girmiş olduğu son şekilde aynen muhafaza edilir. Ancak yönetim ileride çıkabilecek durumlara göre üyenin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.
3. Üyeliğin iptali üzerine dahi üyenin göndermiş olduğu içerikler akliminodalari.net tarafından yayınlanmaya devam edilir.

10. Yürürlük

1. Bu sözleşme ilanı tarihinden itibaren tüm üyeler,ziyaretçiler ve akliminodalari.net'i herhangi bir şekilde kullanan her kişi üzerinde etki doğurmak üzere ek bir protokole gerek kalmadan, bu tarihte halen mevcut olan üyeler ile bundan sonra olabilecek üyeler ve diğer ziyaretçi ve kişileri de kapsayacak şekilde akdedilmiş sayılır.
2. Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar. Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangi bir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.
 
 
Hakkımızda   |   Yardım   |   Hizmet Sözleşmesi   |   Bize Ulaşın   

Copyright ©2007-2019  AkliminOdalari.Net (AON). Her hakkı saklıdır.
Tüm eserlerin telif hakları sanatçıların kendilerine aittir.
Eserlerin izin alınmadan kopyalanması veya kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna göre suçtur.0,08 saniyede yüklendi.